🔒 ورود عضویت خانه دانلود ها محصولات پنل پیامک نظرات و پیشنهادات

پویا اندیشان چهار باغ

خانه نرم افزار مدیریت فروش

نرم افزار مدیریت فروش

تعریف:

نرم افزار مدیریت فروش امکاناتی را ارائه می کند که کاربر بتواند به کمک آنها عملیات فروش را به خوبی کنترل و مدیریت کند. نرم افزارهای زیادی در این زمینه تولید و توسعه یافته اند اما کاربران به طور عمده ای با تمام این نرم افزارها نمی توانند ارتباط خوب و راحتی داشته باشند.

گزارشات

گزارشات پارامتر مهمی در ارزشگذاری یک نرم افزار می باشد. کاربر به کمک گزارشات بیشتر از هرامکان دیگری قادر است جزئیات فروش را مدیریت کند لذا هرچه تعدد گزارشات بیشتر باشد آن نرم افزار از درجه بهتری برخوردار می باشد.

دسترس پذیری

نرم افزار باید به گونه ای طراحی شده باشد که تقریباً همه جا دسترسی به داده های فروشگاه را میسر سازد. از این رو ما در ساخت نرم افزارهای مدیریت فروش طرح ساخت یک اپ موبایلی را برای این منظور در دستور کار قرار داده ایم.

هشدارها

هشدار نیز قابلیتت مهم دیگری می باشد که کاربر را از یک انحراف مالی باز می دارد و لذا نرم افزاری که قابلیت هشدار ضعیفی داشته باشد، مورد تقاضای بسیاری از افراد نخواهد بود.

راندمان

نرم افزاری که به طور کل در موارد خاص دچار ضعف های احتمالی نگردد، نرم افزاری با راندمان خوب خوانده می شود. مثلاً هنگامی که ازدیاد داده ها به حد گسترده ای برسد اما کماکان نرم افزار از عملکرد خوبی برخوردار باشد. یا هنگام جستجو روی این حجم زیاد از داده ها نرم افزار جنبه پاسخگویی مناسبش را داشته باشد و البته بسیاری موارد دیگر.

نکات زیادی در ارتباط با یک نرم افزار مدیریت فروش وجود دارد که ذکر همه آنها خسته کننده خواهد بود. اما در کل می توان قابلیت ها را به دو دسته تقسیم کرد قابلیت های ساختاری نرم افزار و قابلیت های کاربردی نرم افزار و برای اینگونه نرم افزارها قابلیت های کاربردی بیشتر مورد توجه کاربران است تا قابلیت های ساختاری. یعنی نرم افزاری تقاضای بیشتری خواهد داشت که کاربردهای بیشتر را پوشش دهد تا نرم افزاری که ساختاری مهندسی شده تر اما نا کارا را داشته باشد.

ما در ساخت نرم افزار های حسابداریمان از جمله یدک پلاس بسیاری از این موارد را مورد توجه قرار داده ایم.