🔒 ورود عضویت خانه دانلود ها محصولات پنل پیامک نظرات و پیشنهادات

پویا اندیشان چهار باغ

خانه محصولات نرم افزار های حسابداری یدک پلاس گزارشات

لیست گزارشات نرم افزار یدک پلاس

تیم سازنده نرم افزار یدک پلاس، برای دسترسی آسان و سریع در لیست گزارشات خود گزارشاتی مفید و کاربردی را لحاظ کرده است که در ادامه توضیحات مختصری در رابطه با آن خواهیم داشت.

گزارش موجودی کالا و انبار
این گزارش نشان دهنده مقدار موجودی کالا در انبار به تفکیک و به صورت کل می باشد.
گزارش دوره ای انبار
نشان دهنده میزان موجودی کالا در بازه زمانی انتخابی کاربر می باشد.
گزارش وضعیت موجودی کالا
نشان دهنده موجودی کالا طبق نقطه سفارش می باشد.
گزارش مشتریها
گزارش وضعیت حساب مشتریها یا تأمین کنندگان را در یک نگاه نشان می دهد.
گزارش حساب دریافتنی
نشان دهنده میزان نقد دریافتی می باشد.
گزارش حساب پرداختنی
نشان دهنده میزان نقد پرداختی می باشد.
گزارش اسناد دریافتنی
گزارش اسناد دریافتنی به کاربر کمک می کند تا تمامی اسناد دریافتی خود را در قالب گزارشی نشان دهد. برتری این گزارش بر گزارشات نرم افزارهای دیگر این است که تمامی اسناد پرداختنی اعم از سفته، پک و ... را شامل می شود.
گزارش اسناد پرداختنی
گزارش اسناد پرداختی به کاربر کمک می کند تا تمامی اسناد پرداختی خود را در قالب گزارشی نشان دهد. برتری این گزارش بر گزارشات نرم افزارهای دیگر این است که تمامی اسناد پرداختنی اعم از سفته، پک و ... را شامل می شود.
گزارش سود و زیان کالا به کالا
این گزارش نشان میدهد که شما به عنوان فروشنده از هر کالا به چه میزان سود یا زیان می کنید. این گزارش نشان دهنده سود و زیان بعد از مالیات می باشد که به فروشنده کمک می کند علیرغم پرداخت مالیات به چه مقدار به سود و زیان واقعی نزدیک است(البته این سود و زیان شامل هزینه ها نمی گردد و ما برای حل این مورد سود و زیان کل را نیز که شامل همه موارد است، در قسمت گزارشات قرار داده ایم)
گزارش تراز همه حسابها
ترازنامه نرم افزار یدک پلاس چهار ستونی می باشد که در آن سعی شده است همه تراکنشهای موجود در فروشگاه در قالب یک گزارش در اختیار کاربر قرار گیرد تا بتواند با توجه به این اطلاعات تصمیمات صحیح و درستی در زمینه فعالیت خود بگیرد.
گزارش سود و زیان کل
در این گزارش سعی شده است میزان سود و زیان فروشگاه در دوره فعالیت، نشان داده شود.
گزارش خرید و فروش
ما در این گزارش بر آن هستیم که تمام فاکتورهای خرید و فروش کالا را به تفکیک، در یک نگاه در اختیار کاربر قرار دهیم.
گزارش خرید و فروش اشخاص
نشان دهنده تمام تراکنش های موجود از بابت خرید و فروش اشخاص می باشد.
گزارش حسابهای بانکی
نشان دهنده میزان موجودی صندوق ها به تفکیک صندوقها می باشد.
گزارش حسابهای بانکی
نشان دهنده میزان موجودی حساب های بانکی به تفکیک بانک میزبان می باشد.
گزارش هزینه ها
گزارش هزینه ها نشان دهنده نوع پرداخت هزینه( چکی، نقدی و ...) به تفکیک دسته بندی و تاریخ وقوع آن می باشد.
گزارش مالبات ارزش افزوده و عوارض
گزارش مالیات ارزش افزوده نشان دهنده مقدار مالیات ارزش افزوده ای است که ما از فروش و یا برگشتی ها متحمل میشویم. در این گزارش ما سعی کرده ایم گزارشی کامل از میزان مالیات ارزش افزوده ارائه شده به اداره مالیات را با توجه به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان دهیم تا در مقابل ارگان های خواهان این گزارش نرم افزار به صورت مفید واقع شده باشد و به کاربر گزارش کامل، ساده و کاربردی داده باشد.
گزارش تخفیفات
این گزارش نشان دهنده تمام تخفیفاتی است که در هنگام خرید، برگشت از خرید، فروش و برگشت از فروش رخ می دهد.
گزارش سررسیدها
در این گزارش زمان باقی مانده سررسیدچکها، جهت وصول و همچنین زمان سپری شده از سررسید چکها را با تعداد روزهای باقیمانده یا سپری شده نشان می دهد.